Sikahällen, Norrtälje

Norrtälje

Sikahällen, Norrtälje

Sikahällen är belägen vid sjön Limmarens västra strand i Sika kronorpark, alldeles intill den uråldriga vägen mellan Frötuna och Länna, nordväst om Sika mangårdsbyggnad. Bilden är ristad på den vertikala bergväggen, något som är ytterst ovanligt. Ristningen tros vara utförd någon gång under 1000-talets senare del. Vid den tidpunkten gick sjöns vatten längre upp, så bergväggen var lätt tillgänglig även från sjösidan. Bilden är troligen den äldsta kända avbildningen av en kristen gudstjänst i Sverige. Man ser prästen i bön inför altaret, församlingen samt klockringaren som ringer till gudstjänst. Ett tydligt kors finns även med på bilden. Runt bilden är runor ristade i en ram. Det är riktiga runor, men de bildar inga ord och skriften går inte att läsa. På sluttningen mot Limmaren finns gravfält och gamla husgrunder efter Östhamra, en by som låg här i tusen år. Den fanns alltså här när bilden på Sikahällen kom till och den fanns kvar ända till omkring år 1850.

Hitta hit