Rörviks naturreservat

Norrtälje

Rörviks naturreservat

Rörviks naturreservat innefattar större delen av Ramviksudden vilken sträcker sig ut i Bagghusfjärden. Reservatet omfattar en areal av 24,5 hektar, varav 10,5 hektar utgörs av land. Reservatet inrättades genom Länsstyrelsens beslut den 10 april 1981, och reviderades av kommunstyrelsen i Norrtälje kommun den 11 oktober 2001.
Området består till största delen av igenväxta äng- och hagmarker vilka är under pågående restaurering. Området är botaniskt värdefullt och har en välutvecklad lundvegetation. En anledning till naturreservatets bildande är förekomsten av ett 10-tal orkidéarter, bland dessa kan nämnas Sankt Pers nycklar, ängsnycklar samt Adam och Eva. I reservatet finns även en värdefull havsstrandäng.

Kontaktinformation

Naturreservat i Norrtälje kommun

76130 Norrtälje
Telefon: 0767-650660

Mer från Naturreservat i Norrtälje kommun

Utbud

Hitta hit