Lohärad, Norrtälje

Norrtälje

Lohärad

Orten Lohärad ligger nordväst om Norrtälje, söder om sjön Erken. Historia Sockennamnet skrevs Lohaeredh 1314 och är det enda området i Roslagen där häradsnamnet bevarats. Den medeltida riksvägen från Stockholm mot Grisslehamn och Finland gick genom Lohärad, i socknen kallad Malmlandsvägen. I Kragsta fanns gästgiveri och skjutsstation mellan åren 1729 och 1909. Om tidig bebyggelse vittnar de många gravfälten, knutna till gårdarna. Sevärdheter Lohärads kyrka. Den stora klockstapeln med altan och lanternin härstammar från en äldre, enklare som byggdes om 1838. Klockstapeln står på Gillstugugärdet och platsen uppkallades efter en medeltida gillesstuga som en gång stod här. Kyrkan är från 1200-talet och hade ett torn i väster, som emellertid rasade på 1600-talet. Kyrkans medeltida målningar är delvis bevarade. Altaruppsatsen består av krucifix, omgivet av ramen till en paradsäng i yppig barock med amoriner, som baron W L Taube, ägare till Christineholms gård, skänkte i början av 1700-talet. Loskälvagården. Sekelgammal släktgård med äldre hus under varsam renovering. Visning för grupper enligt överenskommelse. Stjärnholms gård. Stjärnholm blev på 1730-talet ståndsmässigt bebyggt av häradshövdingen Lars Stierncrona, som också gav gården sitt namn. Med sina friliggande flyglar är den lilla välbevarade herrgården ett gott exempel på hur ståndspersoner av något lägre rang inrättade sig här i Roslagen under frihetstiden. Föregångare var Tarvs by, som ursprungligen torde legat intill järnåldersgravfältet i backen närmast söder om allén fram till Stjärnholm. Christineholms gård. Vid sjön Erkens västra strand. Gården hette under medeltiden Östersättra, men erhöll sitt nuvarande namn efter Anna Christina Bure, vars farfar köpte gården 1622. Landshövdingen och baronen E Oxenstierna förvärvade den 1740 och knöt den till sitt fideikommiss på Harg, dit den fortfarande hör. Gården har haft egen skola, såg, ångkvarn, järnvägsstation och många torp. På åsen vid gården finns ett gravfält med ca 220 fornlämningar. Rimsjö naturreservat. Ligger mellan Lohärad och Husby-Sjuhundra. Rimsjöreservatet på ca 100 hektar består av två ekbackar med ca 300 sekelgamla träd. Vårfloran är praktfull, redan i april kan tibasten blomma vackert rödlila på bar kvist. Här finns också hundratals gravhögar från järnålder och vikingatid, troligen en begravningsplats för en närbelägen by. Någon kilometer rakt väster om reservatet ligger den kanske finaste gammelskogen i Roslagen.

Hitta hit