Linkudden

Norrtälje

Linkudden

Naturreservatet Linkudden utgörs av en udde, 4 kilometer söder om Blidö kyrka på Blidö i Stockholms mellanskärgård. Naturen är omväxlande med hällmarkstallskog, gran- och lövskog. I området finns också öppna betesmarker med typisk hävdgynnad flora med arter som rosettjungfrulin, liten blåklocka och vildlin. Stränderna runt reservatet utgörs delvis av släta, badvänliga klippor, dels steniga områden eller vassbevuxna partier.

Kontaktinformation

Naturreservat i Norrtälje kommun

76130 Norrtälje
Telefon: 0767-650660

Mer från Naturreservat i Norrtälje kommun

Utbud

Hitta hit