Lindholmens naturreservat

Norrtälje

Lindholmens naturreservat

Lindholmens naturreservat invigdes den 16 maj 1996 av riksdagens dåvarande talman Birgitta Dahl och är det första naturreservat som inrättats av Norrtälje kommun. Området har med sin rika flora och sitt rika fågelliv, lockat till sig många besökare och blivit ett populärt strövområde. Reservatet är på cirka 4 hektar och ligger strax öster om Norrtälje stad, bredvid reningsverket med samma namn. Området är en berg- och moränkulle bevuxen med lövträd, där de dominerande trädslagen är ek, asp och hassel. Lindholmen är beläget norr om Norrtäljeviken, cirka 1,5 kilometer nordost om Norrtälje centrum.
Cykelväg finns längs med Vätövägen.

Kontaktinformation

Naturreservat i Norrtälje kommun

76031 Norrtälje
Telefon: 0767-650660

Mer från Naturreservat i Norrtälje kommun

Utbud

Hitta hit