Labacken, Roslagsbro

Roslagsbro, Norrtälje

Sankt Eriks Gille är Roslags-Bro hembygdsförening och hembygdsgården heter Labacken. Gillet bildades den 18 maj 1960, på 800-årsdagen av Erik den heliges död. Gillets fasta punkt är den gamla gården Labacken, belägen i Övra Söderby. Gården erhölls 1985 genom arv/donation. Ett omfattande restaureringsarbete av boningshus, ladugård och lada har ägt rum med hjälp av ideells insatser av Gillets medlemmar.Syftet med gården är att visa hur en lantgård i Roslags-Bro kundese ut i början av 1900-talet. Det finnsen stor utställningshall för de redskap med mera som Gillet under åren erhållit från andra delar av socknen.Föreningen håller gamla hantverkstraditioner vid liv, bland anant genom gärdesgårdsknytning och skörd av vass till takläggning.Öppettider Enligt överenskommelse och vid arrangemang.

Kontaktinformation

Museér och hembygdsgårdar, Norrtälje
Övra Söderby
761 94 Roslagsbro
Telefon: 0176-235137
Telefon: 0176-235353

E-post: labacken@telia.com
Hemsida: www.hembygd.se/stockholm

Öppettider

Öppettider sommaren 2016
Hembygdsgården är öppen vid olika arrangemang bl.a 24 juni midsommarfirande, 3 juli och 7 augusti, förläsningar och visningar.

Hitta hit