Häverö, Norrtälje

Hallstavik, Norrtälje

Historia Häverö skrevs 1314 Haewer och 1370 Haefuerbo. Hafr är det isländska ordet bock och namnet skulle betyda Bockön. Tolkningen är osäker. Detta är en uråldrig kulturbygd. Ett stort gravfält gränsar till kyrkogården och vid Buska har det legat en hovgård. Kanske fanns här ett kunga- eller gudahov innan kristendomen kom och kyrkan byggdes. Hov var en plats där kung och folk dyrkade hednatidens gudar. Sevärdheter Häverö Prästäng. Ligger på en udde vid Rotholmaviken öster om Herräng, 7 km nordost om Hallstavik. Ett naturreservat med lövskog, lövängar, strandängar och de ingående öarna Lillören och Storören. 1960 började man att varje år räfsa bort fjolårslöv och gamla kvistar, s k fagning, och det har med åren blivit något av en folkfest. Till ängarnas flora hör ca 120 arter, bland annat 14 arter orkidéer, kattfot, gullvivor och majvivor. Den stora prästeken är 400 år gammal och har en omkrets på tre meter. Många fågelskådare har här rika tillfällen att bl a hitta flugsnappare, starar, hackspettar och en rad andra hålbyggare. Inom området finns lämningar som anses vara från en koppargruva. Området är mycket lättvandrat och rastplats finns med utblick över Rotholmaviken vid strandhällarna i sydost. Vid klipphällarna i norr vid Singöfjärden går det bra att bada, liksom vid en del strandhällar i sydväst och ute på Lillören. Häverö kyrka. Kyrkan uppfördes i början av 1300-talet. Den har rika medeltida målningar utförda på 1470-talet. Troligen kom mästaren från Albertus Pictors verkstad i Stockholm. Den finaste dyrgripen är ett altarskåp tillverkat i Antwerpen i början av 1500-talet. Här finns också flera medeltida träskulpturer. Kyrkans medeltida målning har den äldsta bilden av en nyckelharpa, Upplands eget folkinstrument. Klockstapeln är en av de äldsta i Sverige. Från den har klockorna kallat till gudstjänst ända sedan medeltiden. Häverö-Edebo hembygdsgård. Ett dragontorp, som visar livet förr i tiden och särskilt hur man förr beredde linet. Öppet enl överenskommelse och i anslutning till olika aktiviteter såsom nationaldagen, midsommar, Häverödagarna och spelmansstämman första söndagen i september.

Kontaktinformation

Besöksmål i Norrtälje kommun

76130 Hallstavik
Telefon: 0767-650660

Hitta hit