Håknäsbadet, Vätö

Vätö, Norrtälje

Badplatsen ligger på Vätö vid Norrtäljevikens norra strand i västsydvästläge. Här hittar du en sandstrand med cirka 40 meter strandlinje. I anslutning till badplatsen finns också en gräsmatta med enstaka träd.

Kontaktinformation

Badplatser i Norrtälje kommun

76021 Vätö
Telefon: 0176-71000

E-post: kontaktcenter@norrtalje.se
Hemsida: http://www.roslagen.se

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

Buss från Norrtälje:
638 mot Vätö, kliv av vid Sandviken.

Bil från Norrtälje:
Kör i riktning mot Vätö och Håknäs.

Buss från Tekniska högskolan, Stockholm:
676 towards Norrtälje. Change at Norrtälje bus station to 630 towards Vätö. Get off at Sandviken.