Husby-Sjuhundra kyrka

Norrtälje

Husby-Sjuhundra kyrka

Sockennamnet Husaby hänför sig till husbyar, som tillhörde kungen och var förvaltningsenheter under vikingatiden och den tidiga medeltiden. I en husby bodde kungens fogde och hit kom kungen med följe för att konsumera naturskatterna.
Kyrkan är från 1100-talets andra hälft och en av de äldsta i Uppland, troligen byggd av Erik den Heliges son. På 1200-talet breddades koret och sakristian byggdes. Tvåhundra år senare tillkom vapenhuset. Den nuvarande kyrkan präglas av 1700-talet med inredning i lantlig rokoko. I början av 1800-talet murade man det nuvarande tornet över det gamla vapenhuset. Kyrkan helgades åt S:t Lars. Ett 20-tal runstenar och runstensfragment med inskrifter i och kring kyrkan vittnar om vikingarnas färder i öster- och västerled.

Kontaktinformation

Kyrkor i Norrtälje kommun

761 91 Norrtälje
Telefon: 0175-60014

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

Ta buss 676 (Norrtälje) från Tekniska högskolan till Rösa trafikplats. Byt buss till 677 (Uppsala) och gå av vid Husby vägskäl.

Hitta hit