Hallstaviks kyrka

, Norrtälje

Hallstaviks kyrka

Hallstavik hörde kyrkligt till Häverö socken men när pappersbruket etablerade sig i samhället växte befolkningen snabbt. Snart krävdes en herde på platsen och 1920 flyttade komministern till brukssamhället. I slutet av 1920-talet lades ett förslag fram om att Hallstavik skulle få en egen kyrka. Förslaget understöddes både av ärkebiskopen Nathan Söderblom och brukschefen. Holmens bruk skänkte en tomt vid fabriksområdet och Häverö socken började att samla in pengar till kyrkbygget. Invigningen kunde ske av ärkebiskop Tengbom i klassisk roslagsstil och är uppförd i tegel. Interiören påminner om medeltiden.Ett mycket vackert krucifix har konstnären Gunnar Torhamn snidat. Han har även målat altartavlan som föreställer Jesus och hans apostlar. Nyckeln finns att hämta i vakten på Hallstaviks Pappersbruk.

Hitta hit