Gräddö, Norrtälje

Gräddö, Norrtälje

Gräddö

Gräddö var i äldre tider en betydande fiskeby och en sjöfartsort under segelfartygstiden. På 1700-talet landsteg ryssarna på Rådmansölandet under sina härjningståg. Runt sekelskiftet var Gräddö hemmahamn för många Roslagsskutor (sandkilar, vedjakter). Under 1920-30-talen blomstrade pensionatsrörelsen. När tillströmningen av sommargäster var som störst före andra världskriget fanns inte mindre än fem pensionat i Gräddö. Waxholmsbolagets flaggskepp "Norrtelje" trafikerade länge sträckan Stockholm-Norrtälje och en av de större ångbåtsbryggorna var Gräddö. Under andra världskriget hade också Stockholmseskadern sin bas här. År 1959 startade Vikinglinjen sin Ålandstrafik från Gräddö ångbåtsbrygga. Den ökande ångbåtstrafiken krävde bättre kajplats och år 1962 färdigställdes en ny kajplats med tullstation utmed vikens östra strand. Numera har färjetrafiken flyttat till Kapellskär.

Sevärdheter

Inskriptioner på berget vid Kvarnudden minner om den tid under andra världskriget när Stockholmseskadern hade sin bas i Gräddö. Numera är Kvarnudden, förutom en vacker utsiktsplats mot Norrtäljeviken, ett genuint bygdecafé och restaurang. Här sker Valborgsmässofirandet varje år. Vill man fira midsommar går man till Kalles äng. Här reses midsommarstången.

Rådmansö bygdegård drivs av bygdegårdsföreningen och hyrs ut för privata fester. Här hålls Rådmansödagen varje år. Service: ICA-butik, postservice och telefon.

Gästhamn med sjömack, 60 platser, hamndjup 1,5-8 m, ångbåtsbrygga och båtvarv.

Björkö-Örn, badplats med sandstrand och stor campingplats samt kiosk.

Fiske: I Norrtäljeviken kan du fiska fritt med handredskap

Hitta hit