Gottröra kyrka

Rimbo, Norrtälje

Gottröra kyrka

Tornet i väster på Gottröra kyrka är från 1100-talet och var från början ett försvarstorn som man endast kunde ta sig upp i med stege som sedan halades in när fienden nalkades. Stora delar av kyrkan förstördes av brand 1893, och en del av inventarierna som inte förstördes av branden såldes på auktion för att bekosta uppbyggnaden av kyrkan. Det som räddades från både brand och auktion var b.l.a triumfkrucifixet, ett uppländskt arbete från 1300-talet, liksom en värdefull tavla som förr var altartavla och gjord av hovmålaren Georg Engelhart Schröder. Kyrksilvret är tillverkat av de smycken Ulrika Eleonora bar vid sin kröning. Öppet sommaren 2010 1 juli- 31 juli kl 10-16

Hitta hit