Gisslingö

Gräddö, Norrtälje

Gisslingö ligger mot Havssvalget, nordost om Rådmansölandet. Ön har alltid varit glest bebodd eller alldeles obebodd. I "borgen" mitt på ön gömde sig Tjocköborna undan ryssen 1719, medan hela deras hemö lades i aska. Sockengränsen mellan Vätö och Rådmansö går snett över ön. Vätödelen tillhör Lidö säteri. Strandhällarna i norr är magnifika med talrika "kattränder", också kallade "Hin Håles harvedrag".

Kontaktinformation

Besöksmål i Norrtälje kommun

76130 Gräddö
Telefon: 0767-650660

Hitta hit