Frötuna kyrka

Norrtälje

Frötuna kyrkan

Att asaguden Frö har dyrkats på denna plats råder inga tvivel om, och det föll sig naturligt att bygga en kristen kyrka på samma plats. Den vi ser idag är från 1400-talets första skede men några av de äldsta delarna härstammar från 1100-talet. Helige Olof blev dess skyddspatron. Den färggranna Olofsskulpturen är en kopia av den ursprungliga som idag finns på Historiska Museet i Stockholm. Man har aldrig funnit några spår av målningar i Frötuna kyrka. Den har istället många sköna träskulpturer från medeltiden. Även altarskåpet är från denna tid. I vapenhuset bakom det medeltida skranket finns ett kapell, som genom en glugg har kontakt med kyrkorummet. Under valvet i finns Sten Stures vapensköld. Man tror att en gång när Sten Sture var bannlyst och ej fick tillträda kyrkan åhörde han midnattsmässan här en jul. Medeltida är också den norra stigluckan, d.v.s porten till kyrkogården.

Fakta

2015 kommer kyrkan att vara "Öpppen kyrka"

Alla önskas välkomna!

5 juli kl 12-15

12 juli kl 12-15

19 juli kl 12-15

25 juli kl 12-15

Hitta hit