Fejan

Norrtälje

Ön Fejan ligger ca tre distansminuter rakt österut från Kapellskär invid farleden mot Åland och Finland. Närmaste större ö är Tjockö. Bara ett tiotal bofasta bor här året runt, men sommartid ökar antalet väsentligt.

Historia

Ön Fejan har varit bebodd sedan lagaskiftet 1856, då två jordägare från Norrbyn på Tjockö flyttade hit. Den kanske mest kända händelsen på Fejan är nog inrättandet av en karantänstation i samband med koleraepidemierna i slutet på 1800-talet. Kolera var den tidens mest fruktade sjukdom. Den spreds från Indien till Europa i början på 1800-talet. Sextio miljoner européer, varav fyrtiotusen svenskar, dog under fyra kortvariga epidemier. Myndigheterna försökte stoppa sjukdomen att komma in i Sverige och man upprättade karantäner vid de stora farlederna. För fartyg från Ryssland och Finland blev Fejan en karantänstation. Fyra personer dog på Fejan sommaren 1894, men sjukdomen nådde aldrig Stockholm. Karantänstationen var i drift fram till 1930-talet. Det sista sjukdomsfallet behandlades på Fejan 1927 En annan händelse på Fejan är inkvartering av ester under andra världskrigets slutskede. Trettiotusen ester flydde över Östersjön de sista veckorna i september 1944. De flydde undan Sovjets ockupation och kom över havet i usla små roddbåtar och slitna skutor. Gotland och Stockholms skärgård tog emot huvuddelen av flyktingarna. De ester som hamnade i norra skärgården fördes till karantänsjukhuset på Fejan. Därifrån slussades de så småningom vidare till flyktingförläggningar runt om i Sverige. Under de två världskrigen behövde svenska flottan många motorbåtar för att kunna transporterna folk och materiel och för inspektion och kontroll. När andra världskriget bröt ut fanns 472 inregistrerade motorbåtar i Sveriges Frivilliga Motorbåtskår. Dessa bildade år 1941 Sjövärnskåren och blev en militär kår inom flottan. Kåren hade även till uppgift att ge "manlig ungdom möjlighet att få ägna sig åt fostrande sjömansliv och lära sig navigation och sjömanskap". Under 1960-talet fick ca trehundra elever i Sjövärnskåren sin utbildning på Fejan varje sommar. Men förläggningarna på den gamla karantänanstalten var i dåligt skick och segelkurserna på Fejan upphörde därför 1976.

Sevärdheter

Karantänstationen

Sedan slutet av 1970-talet har anläggningen stått och förfallit och varit helt oanvändbar. Kronan ville riva fastigheterna, men Skärgårdsstiftelsen övertog dem 1994 och påbörjade en upprustning. Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar området kring den gamla karantänstationen och här finns ett skärgårdscentrum fram med gästhamn, skärgårdskrog, vandrarhem m m. De förfallna husen har rustas upp igen: Båthuset har blivit skärgårdskrogen Knipan. Lokalens historia är ruskig. På karantänstiden var här obduktionslokal. På den tiden satt fönstren högt och skyddade mot insyn. Sjövärnskåren använde huset som lektionssalar och expedition. Huset Wasa har blivit skärgårdsvandrarhem med 50 bäddar. Husnamnet kommer från en kolerasmittad ångare som låg i karantän vid Fejan 1894. I Proviantboden inhandlar man i dag lite av livets nödtorft när man kommer som båtgäst till ön. Tidigare användes boden när alla flyktingar från Estland som hamnade här 1944 enligt reglementet måste avlusas, en åtgärd som många ester uppfattade som djupt kränkande. Markan används nu som dusch m m. Var under Sjövärnskårens tid på Fejan ett markenteri. Huset Arla används till samlings- och konferenslokal. Sjövärnskåren använde förr huset som gymnastiklokal. Huset Kongo används för veckouthyrning. Huset ser mycket märkligt ut och har en intressant historia. Det skulle egentligen uppföras som missionshus i Kongo. När koleran hotade Sverige i början av 1890-talet låg det som byggsats i Stockholms frihamn. Huset exproprierades och fraktades till Fejan. Där byggdes det upp och blev läkarvilla. Paviljongen används som förråd. Under karantänstiden användes huset för rekreation och konvalescens.

Service

Gästbrygga med plats för 50-60 båtar. Angörs också dagligen av passbåt och/eller taxibåt.

Restaurang
Fejans Skärgårdskrog

Mer information om skärgårdskrogen finner ni på deras hemsida www.fejan.com 

Fejans sjötransport och rökeri har telefonnummer 0176-430 23, 070-392 78 79.

Kommunikation
Waxholmsbolagets turlista eller båttaxi från Räfsnäs c:a 25 minuter. Räfsnäs Sjötransport 010-279 22 75 eller Fejans Sjötransport 0706-23 79 56. Buss 631 från Norrtälje stannar vid Räfsnäs brygga. Bilburna åker E18 från Norrtälje mot Kapellskär och tar av mot Räfsnäs-Gräddö. P-platser finns i Räfsnäs.

Kontaktinformation

Besöksmål i Norrtälje kommun/Attractions

76130 Norrtälje
Kontaktperson: Norrtälje turistbyrå
Telefon: 0767-650660

E-post: info@visitroslagen.se

Hitta hit