Estuna kyrka

Norrtälje

Estuna kyrka har anor från tiden mellan hedendom och kristendom, möjligen Upplands allra äldsta. I valven finns rester av målningar från förgotiken med byzantiska inslag. De senare målningarna visar synd, straff och dygdens belöning. Vapenhuset byggdes till på 1400-talet. Altaret gjordes av snickaren N.J. Dahlström 1764. Krucifixet av elfenben och ebenholtz är från Rom och skänktes till kyrkan 1783. Predikstolen i rokokostil beställdes av bildhuggaren Kindgren från Stockholm. De slutna bänkarna tillkom 1732. Dopfuntsfoten är den enda inventarie som finns kvar från 1200-talet. Delar av kyrksilvret finns kvar från medeltiden.

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

Ta buss 676 (Norrtälje) från Tekniska Högskolan till Norrtälje busstation. Byt till buss 641 (Hallstavik) och gå av vid Estuna kyrka.