Ekeby kyrka

, Östhammar

Ekeby kyrka

Valven daterar byggnaden till omkring 1430-1460. Sakristian är från slutet av 1200-talet.
Troligen har här funnits en träkyrka och till denna har byggts en sakristia av gråsten. Kalkmålningar från 1515-1525 av okänd mästare.
Dopfunten är en enkel osirad kalkstensfunt från 1250-talet. Predikstolen och Altartavlan daterade 1717. Klockstapeln är högt belägen i förhållande till kyrklan. Den är försedd med Storklocka 1770 och Lillklocka 1869.

Hitta hit