Edsbro kyrka

, Norrtälje

Edsbro kyrka

Edsbro kyrka, från 1200-talet, syns väl där den ligger på åsen med sina festliga takprydnader. I porten till kyrkogården leder en liten trappa mot ett loft med en glugg ut mot kyrkogården, härifrån kungjordes saker av vikt till församlingen samt predikningar. Inne i kyrkan ser man inga fönster på den norra långväggen, den har hela tiden behållits för att hålla det onda, som kom norrifrån, ute ur kyrkan.I det smala kyrkorummet ser man de dramatiska bilderna som är målade på väggarna så sent som på 1600-talet. Storklockan är kvar från 1300-talet och är en av Upplands äldsta.

Kontaktinformation

Besöksmål i Vallonbruken Norrtälje kommun


Telefon: 0176-228396

E-post: svkp0070@svenskakyrkan.se

Öppettider

Sommaren 2012 är kyrkan öppen 10-15 från och med juni.

Hitta hit