Dannemora kyrka

Dannemora, Östhammar

Dannemora kyrka

Kyrkan är byggd på 1400-talets senare hälft av gråsten i olika färgskiftningar och alltjämt i oförändrat skick. Tecken tyder på att här funnits en kyrka redan på 1200-talet. Vapenhuset tillkom vid 1500-talets början. Ett litet processionskrucifix från 1300-talet kröner predikstolstaket. Här finns en av stiftets mest intressanta kalkmålningar troligen från 1520-talet samt en medeltida dopfunt och skulpturer. Altaruppsats från ca 1730. Den nuvarande klockstapeln byggdes 1753 av byggmästarna G. de Klau och A. Pouset.