Dannemora gruvor

Österbybruk, Östhammar

Dannemora gruvor

Bergshanteringen i Dannemora har mer än 500 års historia. Silver nämns i ett dokument från 1481. Brytning av järnmalm i större omfattning började under 1500-talet och utökades när gruvorna kom i Gustav Vasas ägo. Den rena malmen försörjde som mest ett 30-tal bruk, och vallonjärnet blev världsberömt för sin kvalitet. SSAB lade ner gruvan 1992. Ett nytt bolag Dannemora Mineral planerar att påbörja kommersiell brytning år 2011. Området är kulturhistoriskt mycket intressant med sina hisnande dagbrott och gamla byggnader. Guidade visningar erbjuds dagligen sommartid. Mineralmuseum.

Kontaktinformation

Vallonbruken i Östhammars kommun

748 30 Österbybruk
Telefon: 0767-650660