Rånäs bruk

Rånäs, Norrtälje

Upplands sydligaste vallonbruk

Rånäs bruk är Upplands sydligaste vallonbruk. Här har släktena Oxenstierna, Stenbock och Reuterskiöld styrt sedan 1300-talet. Bruket tillhörde Oxenstierna på Mörby slott under en stor del av 1500-talet och 1600-talen. En del av bruksrörelsen i Gimo flyttade hit 1774 och bruksdriften i Rånäs pågick till 1894. Vid bruksgatan ligger vitrappade bostadshus.

Rånäs slott byggdes av Axel Didrik Reuterskiöld år 1833-1844. Slottet ritades av Per Axel Nyström, stilen är senempirisk med starka impulser från italiensk arkitektur. Numera är Rånäs slott en attraktiv konferensanläggning och ett hotell i historisk miljö. Följ gärnde den skyltade kulturslingan på bruket. Mer information ges i slottets reception.

Kontaktinformation

Besöksmål i Vallonbruken Norrtälje Kommun

76296 Rånäs
Kontaktperson: Norrtälje turistbyrå
Telefon: 0767-650660

Fakta

Följande text är skrivet av Vallonbruk i Uppland i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län:

"I början av 1770-talet anhöll ägaren till Gimo bruk, bergsrådet Jean Le Febure-Liljenberg, om tillstånd hos hovet att flytta en av Gimos två vallonhammare till Rånäs för produktion av stångjärn. Motiveringen var bristen på skog förkolning samt otillräcklig vattenkraft.

År 1774 fick Bergsrådet bruksprivilegium för stånjgjärnsproduktion vid Rånäs Bruk. Stångjärnet försågs med Gimos stångjärnsstämpel. År 1806 övergick bruket till släkten Reuterskiöld och smidesverksamhet pågick sedan till 1894.

Av själva smedjan återstår endast några grundstenar. Men sedan 1950-talet finns på det gamla bruksområdet en bilfjäderfabrik. Längs bruksgatan ligger de vitrappade bostadshusen som ursprungligen byggdes för smedernas familjer och annat bruksfolk samt två större byggnader på ömse sidor om brukstorget. Dessa byggnader inhyste brukskontor, skola och förvaltarbostad.

Bruksherrgården (Rånäs slott) i sen empirestil stod färdigt 1844. Den innehåller bl a praktfulla stucktak och överdådiga dekorer i nyrenässans. Rånäs slott med Stenkvarn och Bruksarkiv, som avstyckades från övriga bruket 1932, har under större delen av 1900-talet ägts av Stockholm stad och landsting och är nu i privat ägo".

Hitta hit