Uddhamnsbadet i Herräng

Herräng, Norrtälje

Sandstrand med plan gräsyta

Ca 100 m strandlinje. Sandstrand och plan gräsyta. Öster om badplatsen finns en båthamn i övrigt är badplatsen omgärdad av blandskog. Närmaste tätort/bebyggelse är Herräng, ca 0-1 km bort. Andra möjligheter till bad är på ön Brännskäret.

Kontaktinformation

Badplatser i Norrtälje kommun

0 Herräng
Telefon: 0176-71000

E-post: info@norrtalje.se
Hemsida: http://www.roslagen.se