Rådmansö - Gräddö

Gräddö, Norrtälje

Historia

Rådmansö skrevs "Rudhma" 1331. Namnet har säkerligen samband med röd/rodna. Det röda kan vara den röda gnejsberggrunden, medan den poetiska förklaringen ser socknen som morgonrodnadens land genom sitt ostliga läge. Under yngre bronsåldern stod havet 15 m högre än nu. Rådmansö utgjorde då en skärgård av små bergiga öar samt en större ö i öster, kallad Sidön.
Omkring år 800 bodde det människor där de större byarna i dag ligger. Ett av de äldsta gravfälten i trakten ligger på en bergig höjdrygg i den s k Gärdesbacken i Åkerö.

Första gången namnet Rådmansö förekommer i tryck är förmodligen år 1331. Sjöfart har helt naturligt haft en framträdande plats på Rådmansö. Först vedskutor och sandkilar, sedan ångbåtar och färjor. År 1900 fanns hela 33 fartyg på Rådmansö. Rådmansös sista skuta var "Granit" som såldes 1946. Reguljär ångbåtstrafik mellan Stockholm och Norrtälje kom till stånd under 1840-talet och ångbåtsbryggorna var många på Rådmansö.

Före 1950 var Rådmansö kommun Sveriges största skärgårdskommun. Den 8 december 1951 slogs emellertid Rådmansö kommun samman med Frötuna kommun, varefter hela kommunen 1971 uppgick i Norrtälje storkommun.

Sevärdheter

Rådmansö Kyrka:
En knuttimrad 1600-talskyrka låg strax väster om den nuvarande, som började uppföras år 1815 och stod färdig 1819. Den nya kyrkan, som ritades av arkitekten A Nyström, präglas av sträng Karl Johanstil i såväl exteriör som interiör. Stor restaurering år 1906 samt 1960. Flera krigsbyten från 30-åriga kriget finns i kyrkan, donerade av fältmarskalken Sperling. Hit hör altaruppsatsen och predikstolen. Hans orgel, krigsbyte från Holstein, överlämnades till Nordiska museet 1883 och hans kyrkklocka sålde man 1907 för 2 kronor/kg. Församlingen fick 125 kronor. I den gamla kyrkan seglade det fullt bestyckade 1700-talsskeppet, som nu hänger framför sydportalen.Vid ingången finns ett Mariarum med en skulptur av Anders Jansson, konstnär ifrån socknen.

Rådmansö kungsgård:
Kungsgården intill Rådmansö kyrka är ett gammalt kronogods. Gården var stor och omfattade en mängd torp samt Kronskogen som gick ända ner till Räfsnäs. År 1591 ägdes gården av Gunilla Bielke, Johan III:s maka. Dess storhetstid började 1626 när Gustav II Adolf sålde den till sin trotjänare och kapten Casper Otto Sperling. Kungsgården återgick till Kronan, när Fredrik I köpte gården 1720 för att jaga varg, lodjur och kanske björn. Kronan sålde ut sina gods 1935 och gården övergick i privat ägo.

Ösbyholm:
Gården Ösbyholm ligger vackert invid Holmsjön, ca 6 km öster om Norrtälje. Sjörikt, vackert landskap och flera gravfält minner om att gården har en gammal historia. Vid sjöns norra strand finns en liten trevlig badplats och norr därom har två strövstigar anlagts. Den längsta stigen (5 km) går genom fin hällmarkstallskog. I anslutning till strövstigarna och den handikappvänliga badplatsen finns parkeringsplatser, toaletter och enkel campingplats med servicehus. Färdväg: E18 mot Kapellskär. Tag av vid Vreta Handel mot Furusund. Skylt Ösbyholm.

Service

Färjeläge och lotsstation i Kapellskär

Gästhamn med sjöbensin i Gräddö

Brygga och passbåt i Räfsnäs

3 båtvarv: Gräddö, Östernäs och Spillersboda

ICA-butik i Gräddö med bensin samt postombud

Kontaktinformation

Besöksmål i Norrtälje kommun/Attractions

76130 Gräddö
Telefon: 0767-650660

Hitta hit