Roslagsmuseet i Norrtälje

Norrrtälje, Norrtälje

Roslagsmuseet i Norrtälje

OBS! Museet är för närvarande stängt för renovering.

Roslagsmuseet är Norrtälje kommuns kulturhistoriska museum, ursprungligen grundat av Roslagens hembygds- och fornminnesförening.

Museibyggnaden är från 1700-talet och var ursprungligen "Stora Werkstaden" i Norrtelje gevärsfaktori.

Museet äger dessutom :
Zetterstenska gården från 1800-talet
Hjertkvistska gården från 1700-talet
Väderkvarnen i Furusund
Förrådsbyggnaden för museets samlingar i Långgarn
Museet drivs av en stiftelse som får sina huvudsakliga inkomster genom bidrag från Norrtälje kommun. Stiftelsen har under flera år inte kunnat underhålla de gamla husen på ett acceptabelt sätt varför museet för närvarande är stängt för att koncentrera arbetet på fastigheternas renovering.

Museet har ca 30 000 föremål i sina samlingar, som förvaras i Magasinet i Långgarn. Under stängningstiden vårdas samlingarna och donationer av nya föremål tas emot. Speciellt önskas bygdetypiska föremål från senare halvan av 1900-talet.

Ett exempel på samlingarnas innehåll är åtskilliga tavlor, speciellt fartygsporträtt. 

Fakta

Under somrarna utgår bl.a Norrtälje museers stadsvandringar från Roslagsmuseets park och det bedrivs café och aktiviteter i Zetterstenska villan. Se evenemangskalendern på roslagen.se för mer info. 

Hitta hit