Rindö Redutt

Vaxholm

Rindö Redutt

Rindö Redutt, uppfördes 1858-63 som en sidobefästning till Vaxholms kastell. Utsikten uppifrån över Stockholms skärgård tycks oändlig och innanför vallgraven och de grova murarna härskar en säreget stilla atmosfär. I dag har konstnärer och hantverkare flyttat in i Reduttens lokaler. Konstnärsföreningen Redutten öppnar regelbundet upp sina ateljéer för allmänheten, under  "Öppna ateljéer". På Rindö Redutt finns också möjligheten att gå konstkurser. För mer information se Reduttens hemsida.

Kontaktinformation

Konstnärsföreningen Redutten
Rindö Redutt
185 41 Vaxholm
Telefon: 08-54176330
Telefon: 073-3199385

E-post: helena.ornfeldt@telia.com
Hemsida: http://www.redutten.se