Oxnäsets naturreservat

Norrtälje

Oxnäsets naturreservat

Oxnäsets naturreservat utgör en del av en bred udde med samma namn. Reservat är beläget i Rådmansby på Rådmansö och omfattar en yta av 7,7 hektar. Området är variationsrikt med fuktiga områden, hällmarkspartier och kala klippor intill vattnet. Reservatet inrättades den 7 maj 2002 med syftet att bevara ett från naturvårdssynpunkt mycket värdefullt naturskogsområde med dess växt- och djurliv samt geovetenskapliga företeelser. Oxnäset är även ett område som är betydelsefullt för friluftslivet. Det är framförallt områdets stränder som lockar besökare.

Kontaktinformation

Naturreservat i Norrtälje kommun

76130 Norrtälje
Telefon: 0767-650660

Mer från Naturreservat i Norrtälje kommun

Utbud

Hitta hit