Natur- och kulturstig på Gräsö

Gräsö, Östhammar

Natur- och kulturstig på Gräsö

På Gräsö och närliggande öar finns flera fina markerade stigar som tar dig ut i det vackra landskapet. Här är några exempel:

I anslutning till Gräsöbadens camping finner du ”Västerbystigen” som tar dig med på en vandring i Gräsöns vackra kulturlandskap. Stigen går genom allt från skog till öppna betesmarker och är ca 1,5 km lång. Rastbänkar finns längs med stigen. Parkera vid den markerade parkeringen vid nedfarten till Gräsöbaden.


På markerna kring det gamla järnåldersgravfältet i anslutning till Gräsö gård finns ”Kostigen” och ”Skogsstigen”. De två rundslingorna på 1,7 resp. 3,5 km tar dig genom ett stort inhägnat område med blomsterrika betesmarker och kuperad skogsterräng. Rastbord finns i hagen längs med Kostigen. Parkera vid Gräsö gård eller vid den markerade parkeringen vid Österbyvägen.


Några kilometer norr om Norrboda finner du Askskär. Här finns en stig på ca 1 km som tar dig ut i Gräsös fina skogar och avslutas vid en grillplats. Stigen är delvis belagd med spån, och delvis följer den naturliga stigar i skogen. Rastbord och bänkar finns längs med stigen. Parkera vid den markerade parkeringen längs med vägen vid Askskär.

På Örskärs västra sida kan du gå “Örskärs natur- och kulturstig” som är ca 2,5 km lång. Längs vägen finns det skyltar som berättar om natur och kultur på ön. För att komma till Örskär får du ta passbåt från Örskärssund på norra Gräsö. Se www.orskarsfyr.se för båttider.

Runt östra halvan av Rävsten går ”Rävspåret”, en naturstig där du kan läsa om öns fåglar, blommor och kulturhistoria. Stigen är en 2,4 km lång rundslinga. För att komma till Rävsten får du ta passbåt från Äspskär på södra Gräsö. Se www.ravsten.se för båttider. www.upplandsstiftelsen.se eller appen Naturtipset
www.grasofonden.se

Kontaktinformation

Besöksmål Östhammars kommun
Gräsöbaden
74297 Gräsö
Telefon: 018-6116271

Hemsida: http://www.grasofonden.se