Blidö kyrka

Blidö, Norrtälje

Blidö har i svunna tider tillhört Länna församling. Herren på Blidö gård Erik Lejonhuvud fick på 1700-talet för öbornas räkning tillstånd att uppföra ett kapell och inrätta en kaplantjänst. Detta sågs inte med blida ögon av Lännaborna som därmed miste bidraget för underhållet av Länna kyrka. Först på 1780-talet erhöll man rätten att anlägga en kyrkogård vid kapellet. I slutet av 1850-talet uppfördes den nya kyrkan med koret åt norr.Altartavlan och dopkapellet har signerats av konstnären Gunnar Torhamn. Nattvardssilvret härstammar från det gamla kapellet liksom dopställ och ett par vackra ljuskronor som enligt sägnen hade gömts i vattnet under rysshärjningarna. I kyrkan finns ett votiv- skepp från 1600-talet samt en bark som är byggd av en sjöman från orten.

Kontaktinformation

Kyrkor i Norrtälje kommun

76018 Blidö
Telefon: 0176-81081

Hemsida: http://www.svenskakyrkan.se...

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

Ta buss 676 från Tekniska Högskolan till Campus Roslagen. Byt till buss 634 mot Blidö. Gå av vid Blidö Gård.