Björkö-Arholma kyrka

, Norrtälje

Björkö-Arholma Kyrka

Björkö-Arholma har i 500 år tillhört Vätö församling på andra sidan Vätösund. Det var riskfyllt att resa till kyrkan under stora delar av året, varför man i början av 1900-talet ville ha sin egen kyrka. Missionshuset uppläts och en komminister anställdes, därmed bildade Björkö-Arholma en egen församling. Klockstapeln restes 1910 och kyrkogården anlades 1 km från kyrkan. Det fanns redan en gravplats i Rumshamn för förlista utländska sjömän. Den sista september 1928 invigde ärkebiskop Natan Söderblom den nyrenoverade kyrkan. Vid en ombyggnad på 50-talet fick kyrkan sin förnämliga kormålning, Himlalotsen, utförd av konstnären och Björkösonen Harald Lindberg.