Båttur till Himmelskär/Vattungarna och Söderarm

Per Eliasson sjö & skogstjänst/båtturer, Norrtälje
Båttur till Håkanskär och Söderarms skärgård. Turerna utgår från Simpnäs, Gräddö och Räfsnäs. Vi besöker Himmelskär eller Vattungarna samt Söderarms fyrplats.

Håkanskär ligger i den nordligaste delen av Stockholms skärgård i yttre havsbandet strax nordväst om Söderarm. Skärgården består av vackra och flacka öar där det är lätt att promenera.
Lilla Hämtan är idag den enda ön i denna del av skärgården som är bebyggd. Där finns 3 bodar, varav en sjöbod. En gång fanns det bodar både på Lilla Hämtan, Norruddarna, Himmelskär och Vattungarna. Det största fiskeläget låg emellertid på Yttre Håkanskär som hade den bästa hamnen. För övrigt var Håkanskär sannolikt en av skärgårdens största fiskeplatser. Sammanlagt lär det ha funnits 28 bodar på skären.

Söderarm är en gammal fyr- och lotsplats med hus från 1800-talet. Söderarm är beläget på ön Torskär i norra delen av Söderarms skärgård.
Tider:
Simpnäs, avg. 9:30
Gräddö, avg. 10:00
Räfsnäs, avg. 10:10
Räfsnäs, ank. 16:50
Gräddö, ank. ca 17:00
Simpnäs, ank. ca 17:30

Bokning är obligatoriskt och görs på telefon 070-660 03 62
Mer info: www.per-eliasson.se

Kontaktinformation

Per Eliasson sjö & skogstjänst
Himmelskär
Himmelskär
Telefon: 070-6600362

Arrangör: Per Eliasson sjö&skogstjänst

E-post: pe@per-eliasson.se
Hemsida: http://www.per-eliasson.se

Prisinformation

Pris 540:-/person. Barn halva priset.